Contabilitate patrimoniala

Modulul de raportare a contabilității patrimoniale (bilanț contabil) va fi folosit pentru importul datelor financiar-contabile patrimoniale prin formularele balanța de deschidere si balanta de verificare și generarea situațiilor financiare trimestriale și anuale (bilanțul contabil).
Prima etapă din realizarea raportării financiare patrimoniale va fi transmiterea în acest modul a formularului balanță de deschidere (pdf cu XML atașat) completata la nivelul sintetic de gradul 3 (trei) a conturilor cu solduri inițiale la data intrarii in sistem a institutiei si la inceputul fiecarui an.
A doua etapă din realizarea raportării financiare patrimoniale va fi transmiterea în acest modul a formularului balanță de verificare (pdf cu XML atașat) completata la nivelul sintetic de gradul 3 (trei) a conturilor cu rulajele cumulate totale la data de raportare financiară.

Atenție! În formularele de balanță de verificare transmise în sistemul de raportare Forexebug conturile de cheltuieli și venituri nu vor fi închise prin contul 121. Sistemul Forexebug va efectua automat închiderea conturilor de cheltuieli și venituri pentru realizarea formularului Anexa 2 Rezultat patrimonial.
A treia etapă din realizarea raportării financiare patrimoniale va fi transmiterea în acest modul a formularelor care nu vor fi generate automat de sistem Note (active fixe necorporale, active fixe corporale, stocuri, acțiuni, active şi datorii financiare, FEN, etc.).
Ultima etapă va fi generarea automată a formularelor privind situațiile financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor publice. Acestea vor fi: Bilanţ, Cont de rezultat patrimonial, Situaţia fluxurilor de numerar, note (creanţe, datorii, provizioane, venituri din impozite, taxe, contribuţii, venituri din vânzări de bunuri şi servicii, cheltuieli cu transferurile).
Atenție! Ordonatorii de credite cu instituții în subordine care centralizau situațiile financiare proprii cu cele ale instituțiilor subordonate, vor beneficia de un modul de consolidare automată în cadrul sistemului Forexebug.
În cadrul modulului de consolidare ordonatorii cu instituții în subordine  vor prelua din sistem balanțele de verificare transmise de aceste instituții în sistemul Forexebug.
Ministerul Finanțelor Publice prognozează începerea înrolării și utilizării modulului de raportare a contabilității patrimoniale prin sistemul Forexebug a instituțiilor publice în luna octombrie 2016.
În anul 2016, institutiile publice au obligatia depunerii raportărilor financiare trimestriale și anuale prin transmiterea electronica in Forexebug a balanțelor de verificare lunare și depunerea pe suport editat la Ministerul Finanțelor Publice.
Începand cu anul 2017 institutiile publice vor depune balanțele de verificare doar electronic in sistemul Forexebug în veredea realizării raportărilor financiare trimestriale și anuale,

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu