Prevederi bugetare

Dupa definirea informatiilor generale despre entitatea publica in sistemul de raportare Forexebug prin fisa entitatii publice, urmatorul pas este înregistrare a informaților cu caracter economic privind execuția bugetară prin completarea și transmiterea formularului de buget (fișier pdf cu xml atașat) cu ajutorul căruia instituția publică înregistrează prevederile bugetare inițiale și modificările ulterioare ale bugetului.


Atenție! Verificați dacă formularul de buget care se completează sau în care se importă datele în format XML corespunde cu ultima versiune disponibilă pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice. În caz contrar la momentul transmiterii sistemul emite o alertă de eroare cu privire la transmiterea unui formular neconform.
In functie de informatiile transmise prin fisa entitatii publice, formularul de buget este verificat de sistem si validat sau nu.
In caz de neconformitate sistemul transmite informatii privind necooncordantele, pentru corectie si retransmitere.
Completarea formularului este facilitată de verificările automate efectuate de formular.
La fel ca în cazul formularului Fișa Entității publice, formularul de buget conține câmpuri de culegere a datelor cu liste predefinite care ajută la identificarea cu ușurință a informațiilor de completat.
După introducerea informațiilor din antetul formularului se apasă butonul „Adaugă Programe / Surse de Finanțare”, iar formularul va afișa grila de culegere date pentru indicatorii economici, sume și modul de afișare al lor în buget.
Grila de culegere a indicatorilor economici prezintă aceleași facilități de liste predefinite.
După introducerea datelor aferente unui indicator se apasă butonul ”Adaugă indicator” pentru preluarea datelor în buget.

 Formularul de buget ajută utilizatorul prin verificarea datelor introduse pentru evitarea erorilor de completare.

Dacă datele sunt introduse corect, vor fi preluate în formularul de buget, dacă se constată că un indicator are informații eronate se poate apasa pe butonul roșu din dreptul indicatorului pentru ștergerea lui sau introduce valori noi (nu se vor introduce completări de valori ci noile valori corecte, care le vor înlocui pe cele greșite).
Indicatorii economici sunt introduși în formularul de buget unul câte unul până la completarea formularului cu toți indicatorii, iar la terminarea completării bugetului se apasă butonul ”Validare și generare XML”
Dacă datele introduse sunt corecte formuarul de buget va afișa un mesaj în acest sens.
Prin opțiunea ”Export XML” se vor exporta datele introduce în formular pentru a fi importate, prin opțiunea ”Import XML”, în următoarele formulare de buget care vor fi transmise.
Atenție! operațiune de export a datelor în format XML se poate efectua numai înainte de aplicarea semnăturii electronice, dacă se dorește efectuarea operațiune de export a datelor în format XML după aplicarea semnăturii electronice, operatorul șterge întâi semnătura electronică.

După semnarea electronica a documentului se va salva fișierul în format pdf în vederea transmiterii în sistemul de raportare FOREXEBUG.
În anul 2016, institutiile publice au obligatia actualizarii informatiilor privind evolutia creditelor bugetare, prin transmiterea electronica in Forexebug si depunerea pe suport editat la trezoreria statului.
Începand cu anul 2017 institutiile publice vor depune doar electronic in Forexebug informatii privind creditele bugetare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu