duminică, 14 august 2016

Sistemul national de raportare Forexebug

FOREXEBUG este o platformă informatică (program informatic) online (cu acces prin internet) cu ajutorul căreia instituțiile publice vor raporta electronic situațiile financiare aferente contabilității patrimoniale și bugetare.
FOREXEBUG a apărut ca necesitate a implementării Pactului de Stabilitate și de Creștere, în cadrul căruia au fost adoptate măsuri pentru garantarea disciplinei bugetare, promovarea stabilității economiei europene și prevenirea apariției unei noi crize economice în Uniunea Europeană
Transpunerea Directivei Europene 2011/85/UE în legislaţia română, care prevede reguli aplicabile sistemelor de contabilitate bugetară şi de raportare statistică, s-a realizat prin:
  • trecerea la sistemul de conturi COFOG 3, OMFP 2021/2013;
  • trecerea executiei bugetului de venituri si cheltuieli in sistemul COFOG 3, OMFP 720/2014;
  • deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor privind Sistemul European de Conturi a conducătorilor compartimentelor financiar-contabile;
  • realizarea unui sistem informatic de raportare a executie bugetare si a situaţiilor financiare.
Sistemul de raportare FOREXEBUG trebuie să răspundă necesităților de transparență și publicitate a datelor bugetare aferente administrației publice conform regulamentelor europene, implicit creșterea gradului de încredere a datelor colectate prin validări încrucișate între evidențele FOREXEBUG și evidențele financiare ale instituțiilor publice.
Obiectivele FOREXEBUG sunt:
  1. Creşterea eficienţei administraţiei publice centrale şi locale şi a transparenţei administrative prin punerea la dispoziţia instituţiilor publice de instrumente moderne, standardizate, pentru raportarea situaţiilor financiare şi publicarea informaţiilor de detaliu privind utilizarea fondurilor publice, în conformitatea cu clasificaţia bugetară;
  2. Implementarea unui nou formular de Raportare a Situaţilor Financiare în cadrul domeniului public – formular unic electronic, standardizat şi securizat.
Ministerul Finanțelor Publice prognozează începerea înrolării și utilizării modulului de raportare a contabilității patrimoniale prin sistemul Forexebug a instituțiilor publice în luna octombrie 2016.
În anul 2016, institutiile publice vor avea obligatia depunerii raportărilor financiare trimestriale și anuale prin transmiterea electronica in Forexebug a balanțelor de verificare lunare și depunerea pe suport editat la Ministerul Finanțelor Publice.
Începand cu anul 2017 institutiile publice vor depune balanțele de verificare doar electronic in sistemul Forexebug în veredea realizării raportărilor financiare trimestriale și anuale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu