vineri, 9 septembrie 2016

Procedura raportare contabilitate patrimonială în Forexebug


Echipa Cursuri Gratis Online a actualizat informațiile privind procedura de raportare a contabilității patrimoniale a instutuțiilor publice.
Au fost detaliate etapele de operare a modulului de raportare a contabilității patrimoniale - bilanț contabil.
Au fost publicate pe site formularele de raportare balanță de deschidere și balanță de verificare prin care se transmit soldurile inițiale și rulajele cumulate la data raportărilor financiare și de asemenea a fost explicată procedura de completare a formularelor.
Au fost prezentare formularele de raportare a situațiile financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor publice generate automat de sistemul Forexebug pe baza balanțelor contabile transmise și cele care vor fi transmise în sistem prin procedura de depunere electronică a formularelor.
Abonaţi-vă la postările pe acest site sau pe pagina de facebook ataşată pentru a primi informaţii actualizate.

duminică, 14 august 2016

Sistemul national de raportare Forexebug

FOREXEBUG este o platformă informatică (program informatic) online (cu acces prin internet) cu ajutorul căreia instituțiile publice vor raporta electronic situațiile financiare aferente contabilității patrimoniale și bugetare.
FOREXEBUG a apărut ca necesitate a implementării Pactului de Stabilitate și de Creștere, în cadrul căruia au fost adoptate măsuri pentru garantarea disciplinei bugetare, promovarea stabilității economiei europene și prevenirea apariției unei noi crize economice în Uniunea Europeană
Transpunerea Directivei Europene 2011/85/UE în legislaţia română, care prevede reguli aplicabile sistemelor de contabilitate bugetară şi de raportare statistică, s-a realizat prin:
  • trecerea la sistemul de conturi COFOG 3, OMFP 2021/2013;
  • trecerea executiei bugetului de venituri si cheltuieli in sistemul COFOG 3, OMFP 720/2014;
  • deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor privind Sistemul European de Conturi a conducătorilor compartimentelor financiar-contabile;
  • realizarea unui sistem informatic de raportare a executie bugetare si a situaţiilor financiare.
Sistemul de raportare FOREXEBUG trebuie să răspundă necesităților de transparență și publicitate a datelor bugetare aferente administrației publice conform regulamentelor europene, implicit creșterea gradului de încredere a datelor colectate prin validări încrucișate între evidențele FOREXEBUG și evidențele financiare ale instituțiilor publice.
Obiectivele FOREXEBUG sunt:
  1. Creşterea eficienţei administraţiei publice centrale şi locale şi a transparenţei administrative prin punerea la dispoziţia instituţiilor publice de instrumente moderne, standardizate, pentru raportarea situaţiilor financiare şi publicarea informaţiilor de detaliu privind utilizarea fondurilor publice, în conformitatea cu clasificaţia bugetară;
  2. Implementarea unui nou formular de Raportare a Situaţilor Financiare în cadrul domeniului public – formular unic electronic, standardizat şi securizat.
Ministerul Finanțelor Publice prognozează începerea înrolării și utilizării modulului de raportare a contabilității patrimoniale prin sistemul Forexebug a instituțiilor publice în luna octombrie 2016.
În anul 2016, institutiile publice vor avea obligatia depunerii raportărilor financiare trimestriale și anuale prin transmiterea electronica in Forexebug a balanțelor de verificare lunare și depunerea pe suport editat la Ministerul Finanțelor Publice.
Începand cu anul 2017 institutiile publice vor depune balanțele de verificare doar electronic in sistemul Forexebug în veredea realizării raportărilor financiare trimestriale și anuale.

joi, 11 august 2016

Examen de obtinere certificat atestare SEC organizat de Ministerul Finantelor Publice in perioada 6-7 septembrie 2016

In perioada 6-7 septembrie 2016, Ministerul Finantelor Publice organizeaza examen de obtinere certificat atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului European de Conturi (SEC).
Perioada de inscriere la examen este 25.07-16.08.2016.
Dosarul de inscriere la examen trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
- cererea de inscriere 
- copia actului de indentitate (dupa caz, copia certificatului de nastere si copia certificatului de casatorie)
- copia legalizata a diplomei de studii economice superioare recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale
Dosarul se depune, direct sau prin posta, la sediul Ministerul Finantelor Publice - Registratura, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, cod postal 050741, Bucuresti.
In baza dosarului de inscriere, in 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere, se va desfasura etapa de selectie a candidaturilor depuse, pentru indeplinirea conditiilor de participare la urmatoarea proba, proba scrisa.
Candidatii nemultumiti de rezultatul selectiei dosarelor de inscriere pot depune contestatie in 48 de ore de la afisarea rezultatelor selectiei dosarelor.
Proba scrisa consta in rezolvarea a 40 de teste-grila, fiecare punctata cu 2,5 puncte. Promovarea probei se face ca urmare a obtinerii de minimum 70 de puncte.

In general, punctajul se acorda pe loc la predarea lucrarii.
Candidatii nemultumiti de punctajul obtinut pot depune contestatie in termen de 2 zile.
Informatii suplimentare se pot obtine aici si la 021.226.1466 / 021.226.1073 (Ministerul Finantelor Publice).
Bibliografia si modele de teste grila rezolvate pot fi parcuse in cadrul site-ului.

Abonaţi-vă la postările pe acest site sau pe pagina de facebook ataşată pentru a primi informaţii actualizate.